دسته: مقالات

تولید میکروسیلیکا Silica fume در ایران

امروزه پوزولان ها جایگاه ویژه ای در بتن های توانمند و مقاوم در برابر شرایط خورنده، به دست آورده اند. از جمله پوزولان هایی که در …

  • 0